Actividades do curso 2013-14

  • Sesións académicas 1º, 2º, 3º e 4º curso
  • Reunión coas familias: O sábado, 23 de novembro, tivemos a primeira reunión coas familias.
  • Reunión coas familias: O sábado, 22 de febreiro, tivemos a segunda reunión coas familias. Charla a cargo de Ana Sanjuán Núñez co título: “Educar con Inteligencia Emocional. Cómo ayudar a nuestros hijos a desarrollar su inteligencia emocional”.
  • Matemáticas ao Sprint
  • Estalmat-Pi: Acto de clausura do curso 2013-14 e despedida das promocións de 2010 e 2011 de Estalmat-Pi. (programa - fotografías)
  • Clausura do curso 2013-14 e Despedida da Promoción de 2012: 10 de maio (programa) (fotografías)