Libro de Firmas

  • Dedicatoria de Cedric Villani: Matemático, Medalla Fields en 2010. Profesor da Universidad de Lyon e director do Institut Henri Poincaré de París.