Inauguración e Campamento Matemático ESTALMAT-Galicia 2017

23-24 de setembro de 2017

 Acto oficial de inauguración do curso 2017/18                                      

 Programa da inauguración    Fotografias da inauguración do curso 2017/18

Fotografías do campamento        (Construción das cúpulas: Video 1, Video 2)

 Como chegar ao Campamento matemático

Carta ás familias e Consellos para o campamento.

A noticia da inauguración nos medios

Albergue de Ecoturismo ALVARELLA

 Breanca Doroña s/n 15615 Vilarmaior A CORUÑA.

 Telf. 648 925 134 - Tlf./Fax 981 78 45 63.

http://www.alvarella.com/