Inauguración e Campamento Matemático ESTALMAT-Galicia 2014

20-21 de setembro de 2014

 Acto oficial de inauguración do curso 2014/15                                    

 Programa da inauguración           Fotografias da inauguración do curso 2014/15

 Campamento matemático                                   Fotografías do campamento

Carta ás familias e Consellos para o campamento.

Celebrouse os días 20 e 21 de setembro no 

Albergue de Ecoturismo ALVARELLA

 Breanca Doroña s/n 15615 Vilarmaior A CORUÑA.

 Telf. 648 925 134 - Tlf./Fax 981 78 45 63.

 http://alvarella.com/albergue.htm