Inauguración e Campamento Matemático ESTALMAT-Galicia 2015

19-20 de setembro de 2015

 Acto oficial de inauguración do curso 2015/16                                    

 Programa da inauguración           Fotografias da inauguración do curso 2015/16

 Campamento matemático                                Fotografías do campamento

Carta ás familias e Consellos para o campamento.

Celebrouse os días 19e 20 de setembro no 

Albergue de Ecoturismo ALVARELLA

 Breanca Doroña s/n 15615 Vilarmaior A CORUÑA.

 Telf. 648 925 134 - Tlf./Fax 981 78 45 63.

 http://www.alvarella.com/